Diensten voor bedrijven

Ik kan u helpen met;
 • actualiseren of opstellen van een register wet- en regelgeving in het kader van ISO certificatie,
 • interim werkzaamheden als KAM of HSEQ medewerker of manager,
 • Ondersteuning bij het uitvoeren van self-assesments in het kader van de Self Assesment Questionaire van Veiligheid Voorop
 • actualiseren of uitvoeren van (aanvullende) risico- inventarisaties (RI&E) in het kader van arbo wetgeving,
 • actualiseren of ontwikkelen van uw milieu, veiligheids- of kwaliteitssysteem, indien gewenst integratie van zorgsystemen,
 • uitvoeren van audits ter voorbereiding van het bezoek van externe auditors of inspecties door overheden, indien gewenst inclusief managementsamenvatting,
 • namens de opdrachtgever toezicht houden op aannemer of ingenieursbureau bij milieuonderzoek of aanbrengen van milieumaatregelen,
 • ondersteuning bij het implementeren van wijzigingen in IT-systemen rondom de zorg voor veiligheid en milieu,
 • hulp bij het oplossen van aandachtspunten in het samenwerken met de overheid,
 • invullen van uw E-MJV milieu jaarverslag,
 • ondersteuning bij het uitvoeren van emissiemetingen,
 • second opinion op onderzoeks- of adviesrapporten van ingenieursbureau's.
Ik werk zoals u dat wil, ben onafhankelijk, sta voor uw belangen en geef u feedback waar u mee verder komt!