Projectoverzicht

Consultancy (voorbeelden)
- Integraal toezichtprotocol (iTP); sturen en monitoren van toezicht op nationale schaal (strategie, beheerplan, stichtingsplan, redactiewerk o.a. voor Vereniging BWT Nederland, Platform Milieuhandhaving Grote Gemeenten)
- Uitvoeren inspecties energie-industrie (PGS 15, 18, 28, meetvoorschriften, zorgsystemen, incidentenafhandeling, o.a. provincie Zeeland)
- Diverse projecten in verband met milieubeleid, incidentenevaluatie, jaarprogramma's (o.a. Rijkswaterstaat, Gemeenten Zoetermeer, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard) 
- Milieuvergunning aanvraag autodemontagebedrijf

Projectmanagement - uitvoerend (voorbeelden);
- Inspecties bodemenergiesystemen (provincie Zuid-Holland)
- Inspecties energie-industrie (elektriciteitscentrale, tankopslag en raffinaderij, provincie Zeeland)
- Inspecties glastuinbouw (inclusief informatisering checklistresultaten, Hoogheemraadschap van Delfland)
- Milieubeleidsprojecten diverse gemeenten
- Diverse bodem, civiele en afval projecten (interim-basis)

Projectmanagement - ontwikkeling (voorbeelden);
- Opstellen en onderhouden procedure projectmanagement (MWH Nederland)
- Interne audits projectmanagement (MWH Nederland)
- Interne training projectmanagement (MWH Nederland)